தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே வேளாண்மை என்னும் செருக்கு!
 

மாடல்ல மற்றயவை - ஜெய்சங்கர்


தரமான, தேவையான மாடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து வாங்கியாகி விட்டது. இனி நாம் அவற்றை பராமரிக்க வேண்டும். மாடுகளுக்கு இன்றியமையாத தேவை கொட்டகை. வெயில் காலங்களில் இரவில் கூட வெளியில் கட்டலாம். ஆனால், மழை பெய்யும் போது மாடுகளை நனையாமல் பாதுகாப்பாக கட்ட ஒரு கொட்டகை அவசியம். மேலும், மாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தால் கறக்கும் பாலின் தரத்தை உறுதி செய்யவும் தூய்மையான கொட்டகை வேண்டும். மிகப்பெரிய பண்ணைகளில் மாடுகளைக் கட்டுவது தவிற, பால் கறக்க தனி கொட்டகை அமைப்பதும் உண்டு. பாலின் தூய்மை கெட்டுப்போனால், சாணி போன்ற இதர ஒவ்வாத பொருட்கள் அதில் சிறிது கலந்தாலும் பால் கெட்டுப்போய் எதற்கும், யாருக்கும் பயன்படாமல் போகும்.

மேலும் படிக்க... »

விலை போன விதைகள் - பாமயன்

வேளாண்மையில் மிகவும் முதன்மையான இடுபொருள் விதை என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. விதைகள் நமது மரபில் வளமையின் அடையாளமாகும். விதைகள் வெறும் பொருள்கள் அல்ல, அவை மக்களின் வாழ்க்கைக்கான ஆதாரங்களாகவும் உள்ளன. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மாந்த குலம் உணவிற்காக விதையை தொடர்ச்சியாக தெரிந்தெடுத்து, தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளது. நாகரிகத்தின் முதன்மைக் கண்ணியாக விதைகள் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முன்பே விதைகள் மக்களோடு மிக நெருக்கமாக வந்துவிட்டன. நெருப்பைக் காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொடுக்க எடுத்துக் கொண்ட முயற்சிக்கு சற்றும் குறைவில்லாது விதைகளும் தலைமுறை தலைமுறையாக கைமாற்றப்பட்டு வந்தன. இந்த விதைகள் கானகப் பெற்றோர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டு அதாவது காட்டுத் செடிகொடிகளில் இருந்து கண்டறியப்பட்டு, குறிப்பிட்ட இடத்தில் விதைக்கப்பட்டு மீண்டும் விதைக்கப்பட்டு நாம் இப்போது உண்ணும் பயிர்களின் விதையாக உருமாற்றம் செய்யப்பட்டன. இந்த விதைகள் திறந்தநிலை மகரந்தச் சேர்க்கை (open pollination) என்ற முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்பவை

மேலும் படிக்க... »

 

 
தற்சார்பு இயக்கம்

நவீன வாழ்முறையில் வெற்றிடம் பெருகும் சூழலில், மாற்று வாழ்முறையில் விடைகளைத் தேடும் ஒரு சார்பற்ற இய‌க்கம்

மேலே அறிய‌ »
நிதி மிகுந்தவர்...

பொற்குவை தர விரும்புவோர் கீழுள்ள வங்கிக் கணக்கில் கட்டலாம்!

மேலே அறிய‌ »
தொடர்பிற்கு...

எங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற விழைவோர், கீழுள்ள‌ முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

Phone: +91 4364 271190
Email: info@kaani.org